geri
Merkezi Sicil Kayıt Sistemi Uygulaması Başladı
Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS), T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen ve kamu kurumlarının tüzel kişiliklerle ilgili ihtiyacı olan bilgilerin tek noktadan sunulmasını, sisteme dahil kişiliklere ait bilgilerin ortak anahtar bir numara ile bir sistemde birleştirilmesini sağlayan ve sistemde tutulan şirket bilgilerinin uluslararası standartlara uyumlu hale getirilmesini amaçlayan bir projedir.

“Bilgi Toplumu Strateji Belgesi ve Eylem Planı” kapsamında yer alan “Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) Projesi” ülkemizde Mersin, İzmir ve Samsun’da başlatılan pilot uygulamaların ardından tüm Ticaret Sicili Müdürlükleri’nde yaygınlaşarak uygulamaya geçecektir.

Proje kapsamında, kurumların tüzel kişiliklerle ilgili yürüttükleri hizmetlerde şirketlerle ilgili ihtiyaç duydukları bilgilere MERSİS numarası ile güvenli, hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilmesi, gerçek kişilerin kamu kurumları ile ilgili iş ve işlemlerde ihtiyaç duydukları bilgilere sistem üzerinden güncel olarak ulaşabilmesi, tüzel kişilere ilişkin verilerin MERSİS sistemi ile MERNİS, TAKBİS ve ADKNS gibi merkezi bir yapıya kavuşturulması ve AB Şirketler Hukukunun uygulanması bakımından da ülkemizde uygun bir altyapının oluşturulması hedeflenmektedir. MERSİS uygulaması yapılan işlemlerde bürokrasinin azaltılmasını, yabancı yatırımcılara kolaylık sağlanmasını ve tüm kurumların, tüzel kişiliklerle ilgili iş ve işlemlerini tek noktadan yapabilmelerini sağlayacaktır.

MERSİS Projesi ile yeni şirket kurulumu, bilgi güncelleme, şirket birleştirme, unvan değişikliği, iflas başvuruları, genel kurul bildirimlerinin yapılması, onaylanması, arşivlenmesi, çeşitli lisans başvuruları, mali destek ve teşvik başvuruları, çalışan SGK kayıtları vergi beyan ve ödemeleri online ortamda yapılabilecektir. Ayrıca, şirketlerin yaşam süreçleri içinde faaliyetlerini sürdürebilmeleri amacıyla çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından aldıkları veya almaları muhtemel tescil, izin, patent ve belge işlemleri de kapsama dahil edilecektir. Bu işlemlerin, mersis.gumrukticaret.gov.tr üzerinden elektronik ortamda yapılabilmesi için işlem yapacak kişi veya kişilerin (bu kişi gerçek kişi ise kendisinin, şirket ise temsil yetkisine haiz kişilerin) elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir.

Customer Services 0850 222 444 6