geri
TÜRKTRUST – TEKHNELOGOS işbirliği yaygınlaşarak devam ediyor
Doğalgaz sektöründe hızla yaygınlaşan e-imzalı Dijital Proje Otomasyon Sistemi (DİPOS), TÜRKTRUST ve TEKHNELOGOS işbirliği ile özel sektörde ilk yaygın e-imza uygulaması olarak yerini almıştır.

TEKHNELOGOS firması tarafından geliştirilen ZetaCad uygulaması ile doğalgaz projelerinin bilgisayar ortamında tasarlanıp kontrol edilmesinden sonra, proje teklifleri TÜRKTRUST tarafından sağlanan Nitelikli Elektronik Sertifikalarla (NES), hukuken elle atılan imzayla eşdeğer biçimde e-imzalı olarak hazırlanabilmektedir.

DİPOS uygulamasının halen 47 ilde 3000’in üzerinde TÜRKTRUST NES sahibi kullanıcısı bulunmaktadır.

Customer Services 0850 222 444 6