Ar-Ge Merkezi

TÜRKTRUST, 14.05.2015 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından "Ar-Ge Merkezi" olarak yetkilendirilmiştir.


Ar-Ge Vizyonu


Şirketin Ar-Ge vizyonu, elektronik imza, güvenli veri işleme ve saklama, güvenli kimlik doğrulama gibi stratejik önemi haiz bilgi güvenliği alanlarında Ar-Ge çalışmaları yürüterek ulusal katma değeri arttıracak ürün ve hizmet üretmek ve sağlamaktır.

Ar-Ge Misyonu


Ulusal bilişim sektörüne katkı sağlamak. Teknolojik yenilikler yaratmak, yenilikleri şirket yararına ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak biçimde ticarileştirmek. Üniversite ve diğer Ar-Ge kuruluşlarıyla yakın iş birliği geliştirerek ülkede bilgi birikiminin artmasına katkı sağlamak. Türkiye'deki e-devlet ve e-dönüşüm projelerinde pay sahibi olmak, orta vadede teknolojilerini ihraç edebilir hale gelmek.

    Faaliyetler

  • Üniversite-Sanayi iş birlikleri
  • Yurt dışı Ar-Ge ortaklık çalışmaları
  • Patent çalışmaları
  • Tescilli markalar
  • Akademik yayınlar
  • Sektörel dergilerde yayınlar
  • Kritik teknolojiler odak grup çalışmaları
  • Konferans, seminer, panel katılımları


'

Yazılım Kalitesi


TÜRKTRUST Bilgi İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş.; AR-GE Merkezi ve Kalite Sistemleri Müdürlüğü, 24.01.2020 tarihinde Ankara/TÜRKİYE’deki yerleşkesinde CMMI Enstitüsü’nün CMMI® Düzey 3 uyarınca yapılan Yetenek Olgunluk Model Entegrasyonu belge yenileme değerlendirmesini başarıyla tamamlamıştır.


CMMI, nihai olarak organizasyonların performansını artıran kurumsal ve etkin süreçlerin kritik öğelerini oluşturan bir yetenek iyileştirme çerçevesidir.

Bir düzey 3 olgunluk değerlendirmesi, organizasyonun faaliyetlerini kurumsal düzeyde “tanımlı” bir şekilde yürüttüğünü belirtir. Bu düzeyde kurumsal süreçler, hazırlanan standartlar, prosedürler, araçlar ve metotlar kullanılarak belirlenmiş ve tüm organizasyon tarafından çok iyi anlaşılmıştır. Organizasyonun düzey 3 olgunluk seviyesine temel oluşturan standart kurumsal süreçleri, bütüncül bir yapıda oluşturulmuş ve zaman içinde iyileştirilmektedir.

Customer Services 0850 222 444 6