Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) nedir?

Standart e-posta hizmetlerine ilave olarak, gönderenin ve alıcının belirli olduğu, içeriğin, gönderim-alım, tarih ve saatinin elektronik imza ve zaman damgası ile sabitlendiği, delil özelliği taşıyan belgeyi oluşturan ve muhafaza eden sistemin genel adıdır.

Customer Services 0850 222 444 6