Yardım - e-İmza Yenileme İşlemleri

TÜRKTRUST nitelikli elektronik sertifikaları iki şekilde yenilenebilmektedir.

  1. Kullanım süresi dolan 1 (bir) yıllık nitelikli elektronik sertifikalar TÜRKTRUST web sitesi üzerinden yapılan elektronik yenileme başvurusuna müteakip üretilmekte ve sertifika sahibi elektronik posta ile bilgilendirilmektedir. Sertifika sahibi, daha sonra üretilen yeni sertifikasını yine TÜRKTRUST web sitesi üzerinden akıllı kartına yükleyerek kullanabilmektedir. Bu işlemin yapılışı ile ilgili kılavuza sol tarafta bulunan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
  2. Kullanım süresi dolan 2 (iki) ve 3 (üç) yıllık nitelikli elektronik sertifikalar ile, daha önce 2 (iki) kez yenileme işlemi yapılmış nitelikli elektronik sertifikalar, TÜRKTRUST web sitesi üzerinden yapılan elektronik yenileme başvurusuna müteakip yeni bir akıllı kart üzerinde yeni bir sertifika üretilerek sertifika sahibine gönderilir. Sertifika sahibi, eski kartını ve şifre zarfını imha ederek, yeni gelen kart ve şifre zarfını kullanır.Bu işlemin yapılışı ile ilgili kılavuza sol tarafta bulunan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.