IIS 8 – CSR Oluşturma

 • SunucuYöneticisi’ni başlatın.
 • Araçlar ‘danInternet Information Services (IIS) Yöneticisi’ni tıklayın.
 • Sol taraftaki Bağlantılar bölümünde CSR oluşturacağınız sunucuyu seçin.
 • Ortadaki Panelden Sunucu Sertifikaları’nı çift tıklayın.
 • Sağdaki Aksiyon panelinde Sertifika İstemi Oluştur(CSR oluştur) ‘u tıklayın.
 • Alan Adı Özellikleri’ni tıkladıktan sonra İleri’yi tıklayın.

  NOT: Bilgi girişi yaparken sistem bu karakterleri tanımayacaktır: <> ~ ! @ # $ % ^ * / \ ( ) ? &

  • Alan Adı (Sunucu Adı) - buraya sertifika alacağınız sunucu adını yazın. Sunucu adı tarayıcıya tam olarak yazılan alan adıdır, yani kullanıcıların SSL bağlantısıyla bağlanacağı sunucunuzun adıdır.
   • www.coolexample.com için oluşturulmuş bir SSL sertifikası secure.coolexample.com için geçerli değildir. Eğersecure.coolexample.com sunucunuz için bir SSL sertifikası alıyorsanız, CSR oluştururken sunucu adında mutlaka secure.coolexample.com yazmalıdır.
   • Eğer Wildcard sertifikası alıyorsanız sunucu adının başına mutlaka “*” ekleyiniz (*.coolexample.com, *.secure.coolexample.com, vb.). Böylece tüm alt alan adları için kullanılacak bir SSL sertifikası almış olursunuz.
  • Organizasyon Adı — Kurumunuzun yasal adını tam olarak yazın. Kurum SSL başvurusunda başvuruyu yapan kişi olmalıdır.
  • Kurumsal Birimi — Bu alanı, kurum içinde başvuruyu yapan bölüm olarak kullanabilirsiniz ("IT", "Bilişim”, vb.)
  • NOT: Eğer başvuruyu bir birey olarak yapıyorsanız, Organizasyon alanına adınızı yazın ve Kurumsal Birimi alanına ise hangi isimle ticaret yaptığınızı yazın.

  • Şehir — Kısaltma kullanmadan kurumun bulunduğu şehri yazın.
  • Semt — Kısaltma kullanmadan kurumun bulunduğu semti yazın.
  • Ülke — ISO tarafından standardize edilmiş 2 harfli ülke kodunuzu girin.
 • Şifreleme Servis Sağlayıcı’sı için Microsoft RSA SChannelŞifreleme Servis Sağlayıcısı’nı seçin.
 • Bit Uzunluğu için 2048 ve daha fazla’yı seçin ve İleri’yi tıklayın.
 • CSR için bir isim seçin ve oluşturulacağı yeri seçipBitir’i tıklayın.

NOT; CSR dosyası oluşturulurken sistem tarafından oluşan “.key”(private-key) dosyasını mutlaka muhafaza edin. Keza SSL sertifikanızı yüklerken ihtiyacınız olacaktır. Eğer bu dosyayı kaybeder veya silerseniz SSL sertifikanız çalışmayacaktır, keza SSL sertifikası bu dosya ile beraber ikili bir sistem olarak çalışır.

Müşteri Hizmetleri 0850 222 444 6