TÜRKTRUST CMMI Düzey 3 değerlendirmesini başarıyla tamamladı.
TÜRKTRUST BİLGİ İLETİŞİM VE BİLİŞİM GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ A.Ş.; AR-GE MERKEZİ VE KALİTE SİSTEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ CMMI DÜZEY 3 UYARINCA DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.

TÜRKTRUST Bilgi İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş.; AR-GE Merkezi ve Kalite Sistemleri Müdürlüğü, 24.01.2020 tarihinde Ankara/TÜRKİYE’deki yerleşkesinde CMMI Enstitüsü’nün CMMI® Düzey 3 uyarınca yapılan Yetenek Olgunluk Model Entegrasyonu belge yenileme değerlendirmesini başarıyla tamamlamıştır. Değerlendirme Fidanboy Danışmanlık Eğitim Ltd.Şti’ye bağlı CMMI baş değerlendiricisi Kiran Chaudhari tarafından yapılmıştır.

https://sas.cmmiinstitute.com/pars/pars_detail.aspx?a=5758

CMMI, nihai olarak organizasyonların performansını artıran kurumsal ve etkin süreçlerin kritik öğelerini oluşturan bir yetenek iyileştirme çerçevesidir.

Bir düzey 3 olgunluk değerlendirmesi, organizasyonun faaliyetlerini kurumsal düzeyde “tanımlı” bir şekilde yürüttüğünü belirtir. Bu düzeyde kurumsal süreçler, hazırlanan standartlar, prosedürler, araçlar ve metotlar kullanılarak belirlenmiş ve tüm organizasyon tarafından çok iyi anlaşılmıştır. Organizasyonun düzey 3 olgunluk seviyesine temel oluşturan standart kurumsal süreçleri, bütüncül bir yapıda oluşturulmuş ve zaman içinde iyileştirilmektedir.

CMMI® Enstitüsü Hakkında

CMMI Enstitüsü (CMMIInstitute.com) insan, süreç ve teknoloji konularındaki kanıtlanmış yöntemlerin ilerlemesiyle ilgili faaliyet gösteren global bir liderdir. Enstitü, organizasyonların çalışmalarını bu kanıtlanmış yöntemlerle karşılaştırarak boşluk analizi yapmasını sağlar ve bu yolla kurumsal yetenek ve olgunluk ölçütleri sunan araçları ve desteği sağlar. 25 yılı aşkın bir süredir, havacılık, finans, sağlık, yazılım, savunma, ulaştırma ve telekomünikasyon gibi çeşitli endüstrilerde yüksek performans gösteren organizasyonlar, CMMI olgunluk düzeyi derecelendirmesi kazanmakta ve bu sayede yetkin iş ortakları ve hizmet sağlayıcılar olduklarını kanıtlamaktadırlar. CMMI Enstitüsü hakkında daha fazla bilgiyi CMMIInstitute.com adresinden edinebilirsiniz.

Müşteri Hizmetleri 0850 222 444 6