TOMCAT –Alt Kök ve SSL Sertifikası Yükleme

SSL sertifikanız üretildikten sonra, keystore’un olduğu bölüme sertifikayı yerleştirin. Sonra, keytool’u kullanarak aşağıdaki komutları girin.

NOT; Dosya adları Alt Kök sertifikasının ve SSL sertifikasının üretim algoritmasına göre değişir.

 • SHA-1 kök sertifikası: gd_class2_root.crt
 • SHA-2 kök sertifikası: gdroot-g2.crt
 • SHA-1 alt kök sertifikası: gd.intermediate.crt
 • SHA-2 alt kök sertifikası: gdig2.crt
  (SHA-1 algoritmasıyla üretilmiş SSL sertifikalarını kullanmayın)

SSL Sertifikasının Tomcat’e Yüklenmesi

 • Kök sertifikayı aşağıdaki komutla yükleyin:
  keytool -import -alias root -keystore tomcat.keystore -trustcacerts -file <filename>
 • Alt kök sertifikayı aşağıdaki komutla yükleyin:
  keytool -import -alias intermed -keystore tomcat.keystore -trustcacerts -file <filename>
 • SSL sertifikanızı aşağıdaki komut satırıyla keystore’u kullanarak yükleyin:
  keytool -import -alias tomcat -keystore tomcat.keystore -trustcacerts -file <filename>
 • Tomcat sisteminizde; server.xmldosyasını keystore’un doğru yerine belirterek güncelleyin:

  NOT: HTTPS bağlantısı varsayılan olarak kullanım dışıdır. Bu yüzden HTTPS bağlantısını etkinleştirmek için yorum etiketleri’ni kaldırın.

  • Tomcat 4.x için — server.xmldosyasında aşağıdaki güncellemeyi yapın:
   clientAuth="false"
   protocol="TLS" keystoreFile="/etc/tomcat5/tomcat.keystore"
   keystorePass="changeit" />
  • Tomcat 5.x, 6.x and 7.xiçin — server.xmldosyasında aşağıdaki güncellemeyi yapın:
   <-- Define a SSL Coyote HTTP/1.1 Connector on port 8443 -->
   <!--
   <Connector
   port="8443" maxThreads="200"
   scheme="https" secure="true" SSLEnabled="true"
   keystoreFile="pathtoyourkeystore file" keystorePass="changeit"
   clientAuth="false" sslProtocol="TLS"/>
   • server.xml dosyasındaki bu değişiklikleri kaydedin ve Tomcat sunucunuzu yeniden başlatın. Böylece SSL sertifikanız sunucuya yüklenmiş olacaktır.
Müşteri Hizmetleri 0850 222 444 6